"Чистота-Искър" ЕООД

БЪЛГАРИЯ

Сфера на дейност на предприятие

  • Отстраняване и третиране на битови отпадъци

За контакти

Пощенски адрес

"Чистота-Искър" ЕООД
район Искър
1528 София
България